English Russian

ברוכים הבאים!

רישום לשירותים והזמנת מוצרים

חלק מהשירותים באתר il-cosmetics.com טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לבצע הזמנה. הואיל ואתר תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת או הספקת מוצר אותו הזמנת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או ביצוע הזמנה, יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים ולהשלים הזמנה.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
אתר נעזר בחברות שונות המספקות לו ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 
השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת ,  העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי , אתר il-cosmetics.com ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • - לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
  • - ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  • - כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים ומוצרים  המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים או מוצרים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • - אם האתר il-cosmetics.com תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
מסירת מידע לצד שלישי

חלק מהשירותים באתר, לדוגמה קישורים לאתרים אחרים , מידע על המשלוח , מנוהלים על ידי אותם אתרים. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם אתרים. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי אתרים הללו ולא למדיניות הפרטיות של אתר  il-cosmetics.com ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

Cookies

באינטרנט, עוגית (בעברית תקנית: קוקית; בסלנג: קוקי; באנגלית: Cookie) היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. המחרוזת נוצרת על ידי השרת שמעביר אותה לדפדפן ששומר אותה בזיכרון המחשב. המחרוזת מוחזרת חזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן יוצר קשר עם השרת וכך למעשה יכול השרת לזהות את המשתמש ולאחזר מידע שנשמר בין שיחות שונות. השם "עוגית" הוא תרגום של המילה האנגלית המקבילה, "cookie". המילה "קוקית", שנקבעה על ידי האקדמיה ללשון העברית, שומרת על הצליל של המקור האנגלי, וכן רומזת לציפור קוקייה, שמטילה את ביציה בקני זרים.


שירותים של צדדים שלישיים
חלק מהשירותים באתר , לדוגמה מנוע חיפוש הכתבות ותוכן , מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן . שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של האתר il-cosmetics.com ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
 
פרסומות של צדדים שלישיים
אתר il-cosmetics.com מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הגשת הפרסומות במערכות מטעם חברות אחרות, לדוגמה חברת GOOGLE , בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתרי ynet. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר il-cosmetics.com, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתר il-cosmetics.com. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום.
 
אבטחת מידע
אתר מיישם נהלים לאבטחת מידע. חלק בלתי נפרד מנהלים אלה זה נוהלים של חברת אחסון בו מאוחסן האתר.בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית , אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 
שינויים במדיניות הפרטיות

אתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

Счетчик PR-CY.Rank Protected by Copyscape Web Copyright Checker